Boekhouding, fiscaliteit & meer in mensentaal !

Tarieven

Onze klanten appreciëren al jaren onze forfaitaire manier van werken inzake tarifering. In functie van de gevraagde prestaties wordt vooraf met de klant een maandelijks voorschottarief afgesproken. Hierbij baseren wij ons op de gangbare tarieven voorgeschreven door ons beroepsinstituut. Onze tarieven zijn consulteerbaar via uw klantenlogin op deze site.
Deze manier van werken schept een transparant beeld van onze kostprijs op jaarbasis en zo komt u als ondernemer niet voor onaangename verrassingen te staan. Wenst u verdere toelichting, dan kunt u gerust een afspraak maken voor een eerste vrijblijvend gratis gesprek.